top of page

Ji.hlava

Jako každý rok jsme podpořili jeden z nejvýznamějších dokumentárních filmových festivalů v EU!

Jsme hrdí na to, že jsme mohli přispět k podpoře a obohacení kulturní scény a filmového dialogu naším darem 50 000 Kč na podporu Mezinárodního kulturního dokumentárního festivalu Ji.hlava. Je to jeden z klíčových evropských festivalů a zároveň největší festival autorského dokumentu ve střední a východní Evropě.

Ji.hlava Festival představuje každoročně více než 300 filmů z celého světa, které osobně představují jejich tvůrci. Tato událost není jen filmovým festivalem, je to prostor pro zkoumání dokumentárních východisek ve filmu, rozhlasové tvorbě, literatuře, počítačových hrách, virtuální realitě a divadelních projektech.

Fotografie

bottom of page